מכרזים טלפונים טפסים פניות הציבור תשלומים
דף הבית צור קשר אלבום תמונות לתושב למבקר
A A RSS ערבית
דלג על קישורי ניווט
אודות הישוב
סקירה היסטורית
Historical review
האוכלוסייה והרכבה
המקומות הקדושים
תעסוקה ,מקורות פרנסה
ראשי מועצה בעבר
הנהלת המועצה
גזברות וגביה
חינוך, תרבות וספורט
הנדסה
רווחה
חדשות

האוכלוסייה והרכבה

ראינו כי במהלך ההיסטוריה הארוכה של הכפר עברה האוכלוסיה תנודות רבות , הקשורות במידה רבה במצב פוליטי וניתן לאמר כי בתנודות הללו בנוסף למיקום הכפר השפיע באופן שלילי על האולוסיה ומספרה , ולהלן טבלה המראה את השינויים במספר התושבים בשנים נבחרות :-

השנה   מספר  התושבים 
 1840  650
 1922  731
1931 755
1945 1090
8.11.1948 657 מלחמת העצמאות
19.11.1948 1600 העברת תושבי ברעם לג'יש
1990 1800

 
עיון בטבלה מלמד כי מאז קום המדינה ועד היום לא חל גידול משמעותי במספר התושבים והדבר נובע בעיקר מהגירת הצעירים למרכז הארץ או לחו"ל ,אחוז הריבוי הטבעי בכפר הינו 2.2% בשנה וזה אחוז נמוך בהשוואה למגזר הערבי בכלל והסיבה לכך הינה הגירת הצעירים כאמור שהם בגיל הפריון .

בכפר גרים שלוש עדות נוצרים מארונים (55%) , נוצרים קתולים (10%)  ומוסלמים (35%) .
חשוב לציין כי כ50% מכלל התושבים  הינם פליטים פנימיים , כוונתי לתושבי הכפרים ברעם , קדיתא , סעסע ועקברה .

טלפון:  04-6989107
פקס:  04-6980401
כתובת:  ת.ד 7 ג'ש - גוש חלב 13872
מייל:  eliass@iula.org.il
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.