אודות הישוב

​האוכלוסייה והרכבה

ראינו כי במהלך ההיסטוריה הארוכה של הכפר עברה האוכלוסיה תנודות רבות , הקשורות במידה רבה במצב פוליטי וניתן לאמר כי בתנודות הללו בנוסף למיקום הכפר השפיע באופן שלילי על האולוסיה ומספרה , ולהלן טבלה המראה את השינויים במספר התושבים בשנים נבחרות:

שנה​מספר התושבים
​1840​650
​1922​731​
​1931
​755
​1945​1090
​8.11.1948  מלחמת העצמאות​657 
​19.11.1948  העברת תושבי ברעם לג'יש​1600 
​1990​1800​
​2014​3000​

​עיון בטבלה מלמד כי מאז קום המדינה ועד היום לא חל גידול משמעותי במספר התושבים והדבר נובע בעיקר מהגירת הצעירים למרכז הארץ או לחו"ל ,אחוז הריבוי הטבעי בכפר הינו 2.2% בשנה וזה אחוז נמוך בהשוואה למגזר הערבי בכלל והסיבה לכך הינה הגירת הצעירים כאמור שהם בגיל הפריון .

בכפר גרים שלוש עדות נוצרים מארונים (55%) , נוצרים קתולים (10%)  ומוסלמים (35%) .
חשוב לציין כי כ50% מכלל התושבים  הינם פליטים פנימיים , כוונתי לתושבי הכפרים ברעם , קדיתא , סעסע ועקברה .​


המקומות הקדושים
בכפר נמצאים מקומות קדושים לשלושת הדתות :

​מקומות קדושים לנוצרים

​בכפר נמצאים שתי כנסיות לעדה המארונית שהיא העדה הגדולה (כ 55% ) , כמו כן נמצא מנזר מרוני וכנסייה כתולית על שם סנט בוטרוס ובולוס ולפי המסורת משפחתו של בולוס הקדוש גרה בגוש – חלב , בני העדה הכתולית מהווים כ 10% מהתושבים .

מקומות קדושים למוסלמים

 בכפר נמצא מסגד עתיק מהמאה ה שמינית , כמו כן נמצאים שני קברי צדיקים בסמוך לכפר , רוב בני העדה הםפליטים מהכפרים הסמוכים ומהווים כ 35% מהתושבים .​


מקומות קדושים ליהודים

במרומי הכפר וממזרח לו נמצאים שרידי שני בתי כנסת יהודיים , כמו כן נמצא קברי קדושים וחכמים כגון שמעיה ואבטליון .


​תעסוקה, מקורות פרנסה


ככל ישובי הספר הצפונים , סובל הכפר ממחסור במקורות הפרנסה , הריחוק מהערים הגדולות וממרכזי התעשייה מקשה על האוכלוסייה .

25% מהתושבים עוסקים בחקלאות מודרנית אשר באה במקום החקלאות המסורתית, עיקר הגידול החקלאי הוא תפוח עץ ונשירים למיניהם .

45% מהתושבים עוסקים בענפי השירותים למיניהם , פקידות הוראה ובניה .

20% מהתושבים עובדים בתעשייה לענפיה השונים , טקסטיל , מתכת וכו' .​