חינוך

מנהל המחלקה: ד"ר אליאס סולימאן, בוגר אוניברסיטת בר אילן
נייח ישיר: 04-9527909
מרכזיה: 04-9527920
פקס: 04-6980401

​תפיסת התפקיד ומטרותיו מושתתים על בסיס פורמאלי של הגדרות נורמטיביות, על מסורת ארגונית  שמתגבשת  במהלך השנים ועל התפיסה הסובייקטיבית של בעל התפקיד.
המחלקה לחינוך במועצה מהמחלקות הגדולות בה משולבות: 

 1. מחלקת התרבות (חינוך בלתי פורמאלי) באחריות מנהלת המחלקה הגב'  שירין סאדר. 
 2. מחלקת הספורט באחריות מנהל המחלקה מר אליאס אליאס. 
 3. הספרייה  באחריות מנהלת הספרייה הגב' אליס חדאד. 
 4. מחלקת ביקור סדיר באחריות מנהלת המחלקה הגב' נאהדה זהרה. 
 5. המחלקה הפסיכולוגית באחריות הפסיכולוג מר ויסאם עדוי והמועדונית באחריות הגב' למא עבאסי. 

כל מחלקה מבצעת את תכניות​יה בתחום אחריותה. במחלקת החינוך מועסקים 23 עובדים.

תפקידי המחלקה

 1. הענקת תמיכה ארגונית, מנהלית ותקציבית למערכת החינוך
 2. מתן מענה מיטבי לצורכי הקהילה והיחיד
 3. טיפוח ושיפור איכות החינוך
 4. קידום יוזמות ומפעלים חינוכיים

תחומי פעילות

 1. רישום תלמידים למוסדות החינוך
 2. ביקור סדיר ומניעת נשירה
 3. השמת ילדים בעלי צרכים ייחודיים ומיוחדים
 4. הסעות
 5. אוכל והזנה לגני החובה
 6. הצטיידות ורכש
 7. תקצוב וכספים
 8. בינוי ושיפוץ מבנים
 9. גביית אגרות חיוך
 10. ביטחון ובטיחות
 11. בקרה וביקורת
 12. מלגות לסטודנטים
 13. קליטת בנות שירות לאומי

ארבעת המרכיבים העיקריים בתפקיד

 1. מחויבות קהילתית ממחלקת החינוך ומתת המחלקות שבאחריותה.
 2. שילוב בין ההיבט האדמיניסטרטיבי לבין ההיבט החינוכי.
 3. התמקדות בתחום החינוך הפורמאלי לעומת שילוב בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי.
 4. תפיסת שירותי החינוך שהרשות מעניקה כהוליסטים לעומת תפיסתם כספציפיים.​