גזברות וגביה

גזבר העירייה: רו"ח שרבל ח'ריש
טלפון: 04-6989980
דוא"ל: cfo@jish.org.il 

דוחות וצווים