רווחה

טלפון: 04-9527917/18/19 | 04-9527906,
פקס: 04-6987947
דוא"ל: swojish@yahoo.com

נתוני רקע

המחלקה לשירותים חברתיים בכפר גוש חלב משמשת סוכנות רווחה מקומית במסגרת המחלקה ניתנים עשרות סוגי שירות לאוכלוסייה הנזקקת, ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.

מטרות המחלקה ותחומי פעולה

המטרות העיקריות של המחלקה :

 1. איתור וזיהוי צורכי הרווחה של היישוב ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.
 2. חיזוק ושיפור תפקוד פרטים, משפחות וקהילות על מנת לשפר את יכולתם לבצע את מטלות חייהם ולצמצם את מצוקתם.

תחומי פעילות המחלקה:

תחומי הפעילות של המחלקה להשגת המטרות הנ"ל :

פעילות טיפולית

 • עדיפות א' – פעילות אשר כוללת התערבות טיפולית בעת משבר אקוטי אם מחמת החוק ואם מחמת סיכון גבוהה, אשר בו שרויים משפחות ובודדים.
 • עדיפות ב' – פעילות טיפולית לאוכלוסיית יעד בסיכון, שסיכוייה לשינוי ולתמורה גבוהים (לדוגמא: טיפול הגיל הרך).

פעולות אחזקה

פעולות הקשורות לסיפוק צרכים בסיסיים של משפחות על מנת למנוע הדרדרות נוספת במצבן ושמירת הקיים.

בין השירותים במסגרת פעילות זה ניתן למנות : סיוע חומרי לסיפוק צרכים מידיים, הגנה משפטית, הבטחת ציוד ביתי ועוד.

פעולות מעקב לצורך מניעת נסיגה

פעילות הקשורה למעקב אחר אוכלוסיית יעד משוקמת (שיקום בעבודה, שיקום מערכת משפחתית) על מנת למנוע נסיגה מההישגים שהוגשו.

פעולות תיווך

הפניה וקישור אנשים למערכות טיפוליות אחרות.

פיתוח שירותים קהילתיים (פעולות מניעה)

פיתוח שירותים לאוכלוסיות יעד ספציפיות לצורך מניעת הדרדרות והתערבות מידית בהתאם לצרכים.

פיתוח שירותים אוניברסליים

פיתוח מסגרות שאמורות לתת מענה לצרכים של אוכלוסיות בעלות פוטנציאל להזדקקות לשירותי המחלקה בשלב מאוחר יותר. בין קבוצות אלו ניתן למנות : משפחות חד הוריות, משפחות של פגועי נפש, נכים וכו'.

שרותי המחלקה

השירותים הניתנים על ידי המחלקה נגזרים מתחומי האפקטיביות, בהתאם למשאבים שעומדים לרשות היחידה.

כמו כן דואגת המחלקה לשילוב ואספקת מגוון שירותים חברתיים ברמה מקצועית גבוהה תחת קורת אחת, דבר המאפשר טיפול יעיל ומסודר יותר באוכלוסייה הנזקקת.

  יעדי המחלקה

 • שיפור והבטחות שירות יעיל תוך תיאום הפונקציות הפועלות לרווחת הפרט ושילובן.
 • מתן סיוע והבטחות צרכים בסיסיים של יחידים ומשפחות נזקקים.
 • הדרכה, ייעוץ ושיפור התפקוד של יחידים ומשפחות בתחום האישי והמשפחתי, עידוד והנעת המטופלים לשנות את מצבם.
 • איתור וזיהוי קבוצות אוכלוסייה בסיכון.
 • סיוע לאוכלוסיית הצעירים להתמודד עם בעיות וצרכים והדרכתם לקראת השתלבותם בחיים האזרחיים ובניית התא המשפחתי.
 • עזרה לנזקקים להיקלט במסגרות מתאימות, פיתוח המסגרות בקהילה- מועדונים, מקלטים, מוסדות לחינוך מיוחד וכו'.
 • הדרכה למשפחות בתפקודי הורים, נטילת אחריות לטיפול בבני המשפחה, בעיות חולי , סטייה ונזקקות.
 • ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע בקהילה.

אוכלוסיות היעד

 • הפרט והמשפחה המצויים במצוקה נפשית, חברתית – כלכלית מחמת נזקקות והחסרים אמצעים וכלים לשיפור צורכיהם הבסיסיים.
 • קבוצות נזקקות באוכלוסייה, המתקשות מסיבות שונות לארגן או להבטיח לעצמן עזרה ושירותים מיוחדים וחיוניים לאדם ולמשק ביתו (נכים, חולי נפש, נוער במצוקה, מפגרים מוגבלים וכדומה). ושיקום וקידום עוורים.
 • יחידה משפחתית הלוקה בתפקוד האישי והמשפחתי (משפחות חד הוריות, אסירים וכדומה).
 • משפחות במשבר בתחום חיי המשפחה ו/או נישואין, לקראת או בתהליך הגירושין, הגנה והבטחת שלום הילד.
 • משפחות בהן נסיבות כגון חולי, נכות, סטייה, וכדומה עלולות לגרום או גורמות יציאה ממעגל העבודה של בוגרים ו / או קשיי תפקוד אישי וחינוכי של הילד.
 • קשישים.
 • נערים ונערות בגילאי 23-10, אשר יצאו או עלולים לצאת ממעגל העבודה והלימודים. או התדרדרות לסמים ואלכוהוליזם.
 • זוגות צעירים ותושבים, אשר מתקשים בקשריהם עם מוסדות השיכון ובמשרדי הממשלה.
 • תלמידי בתי הספר – לפי נזקקויות.

מסגרות השייכות למחלקה

 • מועדונית אינטנסיבית
 • מעגל בנות
 • מועדון סביבה תומכת
 • מועדון קשישים מופת
 • 13 משפחתונים

מבנה ארגוני

המחלקה כפופה לראש המועצה. המפעילה שיטת קבלת קהל יזומה באמצעות תיאום מועד מראש בסיוע המזכירה או טלפונית באופן ישיר עם העו"ס המטפלת.

​פקידי הלשכה

שם ה​​​פקידתפקידטלפון
יוסף סמעאן אווה​מנהלת המחלקה עו"ד סדרי דין​04-9527906
מארון רימהעו"ס משפחה וחוק נוער04-9527918
איוב ארשיד מנאלעו"ס רכזת משפחתונים04-9527917
איוב כאמלהעו"ס מועדונית04-9527916
חליחל סובחייהעו"ס תוכנית ראשית04-9527916
סלימאן וורודעו"ס מטפלת באלימות04-9527916
אסטפאן נאדיהעו"ס מטפלת באלכוהול04-9527916
נסאר הילאנהעו"ז מזכירה04-9527919
כללימרכזת מועדון קשישים04-6987405