הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פסיכולוג חינוכי

פסיכולוג חינוכי

תאריך פרסום:15/03/2019
תאריך אחרון להגשה:18/03/2019
קישור למכרז:לצפייה במסמכי המכרז
סוג מכרז:מכרזי כח אדם

דרגת המשרה ודירוגה : מח"ר
היקף המשרה : 25 %
התקן הוא זמני עד 1.1.2020 והמשך ההעסקה הינה בכפוף להנחיות משרד החינוך .

תיאור התפקיד

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם
קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
עיקרי תפקידו: מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות
חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון

דרישות התפקיד

  • השכלה ודרישות מקצועיות
  • בעל תואר ״מוסמך׳ לפחות בפסיכולוגיה יישומית רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי״ח – 1958 , או מוסדר בחו״ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך.
    או
    בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר)תזה (או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.


מי שרואה עצמו מתאים למשרה הנ"ל יכול להגיש מועמדות בכתב עד ליום 18.3.2019 שעה 15:00 לידי
מזכיר המועצה .

כל האמור מיועד לזכר ונקבה כאחד.

שתף מישהו?