הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז מבקר/ת פנים

מכרז מבקר/ת פנים

מספר מכרז:1/2021
תאריך פרסום:15/02/2021
תאריך אחרון להגשה:02/03/2021
סוג מכרז:מכרזי כח אדם

​​​

            מכרז חיצוני מס' 1/2021

מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור

תיאור התפקיד:

·         הכנת תכנית עבודה ותקציב ליחידת הביקורת הכוללת נושאי ביקורת שצריכים להיבחן ולהיחקר.

·         ביקורת הפעולות השונות המתבצעות ברשות המקומית, במועצת העיר ובכל מפעל, מוסד או תאגיד שהמועצה משתתפת בתקציבו.

·         ביקורת תחומים שונים ברשות המקומית כגון: משק, כספים, כ"א, הנדסה, תברואה וכד'.

·         הגשת דוחות ביקורת  לראש הרשות המקומית הכוללים חומר רקע, עובדות ממצאים, מסקנות והמלצות.

·         מעקב אחר שיפורים ותיקון ליקויים שנחשפו בדוחות ביקורת.

·         אחראי/ת לקבלת תלונות מגורמים שונים הבאים בקשר עם הרשות המקומית: תושבים, קבלנים וגורמים נוספים אחרים לבירור עם הגורם המתאים ברשות המקומית.

·         מיידע/ת את הפונים/המתלוננים ביחס לאופן הטיפול בתלונה, לתהליך הטיפול ולתוצאותיו.

·         מדווח לגורמים המתאימים ברשות המקומית (המבקר, המזכיר וכד') על תלונות חריגות ו/או תלונות שיש בהן חשד של פגיעה בטוהר המידות.

תנאי סף לתפקיד:

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל , או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל , שהכיר בו , לענין זה , מוסד להשכלה גבוהה בישראל  , או שהוא עורך דין או רואה חשבון , או לחילופין בעל עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית , תשנ"ב -1992 ובאישור הממונה על המחוז

  ניסיון מקצועי:
 • ניסיון מקצועי ותעסוקתי מוכח ומוצלח במשך 7 שנים כאשר מתוכן שנתיים מוכחות לפחות בעריכת ביקורת והגשת דוחות ביקורת בהתאם לאמור בחוזה מנכ"ל  4/2009.
 • יתרון לבעלי ניסיון מוניציפאלי.

דרישות תפקיד נוספות:

 • הכרת פקודות המועצות נהלים תקנות וחוקים הדרושים לביצוע עבודת הביקורת.
 • עבודה המחייבת קבלת קהל.

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סמכותיות, נשיאה באחריות, טיפול במספר נושאים במקביל, כושר התמדה, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

 

היקף המשרה: 50%.

שכר: דרוג דרגה או שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .

 

הערות:

הגבלת כשירות – האנשים הבאים אינם יכולים להגיש מועמדות לתפקיד:

 • חבר בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
 • מי שכיהן כחבר מועצה ברשות המקומית, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • מי שכיהן כחבר מועצה ברשות המקומית הגובלת עם הרשות המקומית, במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • מי שהיה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית.
 • מי שהורשע בעבירה שיש עימה קלון.

   

   

   

 

המסמכים יוגשו באופן אישי למזכיר המועצה  או באמצעות דוא"ל: adv.saba@gmail.com

עד יום 02.03.2021, שעה 15:00

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד​


שתף מישהו?