ארכיון מכרזים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריך פרסוםשם מכרזמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
15/03/2019
 
18/03/2019
מכרזי כח אדם2019
16/03/2019
1
30/03/2019
מכרזי כח אדם2019
02/10/2019
 
17/10/2019
מכרזי כח אדם2019
02/10/2019
 
17/10/2019
מכרזי כח אדם2019
02/10/2019
 
31/10/2019
מכרזי כח אדם2019
14/04/2020
05/2020
30/04/2020
מכרזי רכש, בניה ושירותים2020
23/04/2020
05/2020
15/05/2020
כללי2020
13/07/2020
 
31/07/2020
מכרזי רכש, בניה ושירותים2020
23/11/2020
 
30/11/2020
מכרזי כח אדם2020
10/12/2020
 
23/12/2020
מכרזי כח אדם2020
10/12/2020
 
23/12/2020
מכרזי כח אדם2020
15/12/2020
 
30/12/2020
מכרזי כח אדם2020
15/02/2021
1/2021
02/03/2021
מכרזי כח אדם2021