חוקי עזר

קישור לאתר משרד הפנים בו מפורסמים חוקי העזר של המועצה: לכניסה לאתר משרד הפנים לחץ כאן .
הבהרה חשובה: הנוסח הקובע הינו הנוסח כפי שפורסם ברשומות.​