שקיפות מידע

המועצה המקומית ג'ש (גוש חלב) פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי   1999 .
תכליתו  של החוק להנהיג בישראל  את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים  כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.
בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד...

הממונה על חופש המידע: עו"ד אליאס סאבא - מזכיר המועצה
טלפון נייד: 052-2813752
טלפון: 04-9527902
דוא"ל: ceo@jish.org.il   

לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993